Florian Centrum

Dane rejestrowe spółki

Florian Centrum Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Metalowa 11A

REGON 610279062, NIP 775 11 17 203, NUMER REJESTROWY BDO 000015787

XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000868281.

Kapitał zakładowy: 12 620 000 PLN, kapitał wpłacony: 12 620 000 PLN

 

Płatność w PLN: BNP Paribas Bank Polska S.A. IBAN: PL 89 1600 1462 1814 9923 3000 0001

Płatność w EURO: BNP Paribas Bank Polska S.A. IBAN: PL 62 1600 1462 1814 9923 3000 0002